Izložba  handmade i zanatskih proizvoda 08. jun 2019 pod sloganom “Fantaziranje!”